Hos oss strävar vi efter att finna den bästa lösningen för varje tvist och har erfarenhet att driva tvistemålsprocesser i domstol och skiljeförfarande.

Vi står på din sida och värnar om dina rättigheter. Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Vi erbjuder rådgivning kring tvångsvård av barn och unga och åtar oss uppdrag som ställföreträdare och offentligt biträde i mål om LVU, LPT, LVM och LRV.

OM OSS

ADVOKATBYRÅ I NORRTÄLJE, STOCKHOLM & NYKÖPING

LEBER Advokatbyrå är en personlig och modern advokatbyrå som arbetar över ett brett verksamhetsområde. Vi erbjuder juridiska tjänster med utgångspunkt i klientens behov och förutsättningar.

Vi inkluderar alltid våra klienter i den juridiska processen genom tydlig kommunikation och begripliga juridiska råd. Denna transparens mellan jurist och klient är enligt vår erfarenhet en förutsättning för långsiktiga och hållbara klientkontakter och även en nödvändighet för att kunna nå den bästa lösningen i ärendet.

Såväl privatpersoner som företag vänder sig till oss med både små och stora problem.

Har du blivit av med anställningen, eller ställs inför en förändrad familjesituation? Är du misstänkt för brott? Eller blivit utsatt för ett brott? Har du hamnat i ett annat juridiskt dilemma?

Oavsett vilket är du välkommen att vända dig till oss för att diskutera din situation.

LEBER Advokatbyrå

VERKSAMHETSOMRÅDEN

Misstänkt eller utsatt för brott? LEBER står på din sida och värnar om dina rättigheter. Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Vid utförandet av en entreprenad och i samband med köp av fasighet kan det uppstå en mängd juridiska frågor. LEBER biträder klienter vid fastighetsköp, under pågående entreprenad samt vid eventuell tvist.

LEBER har erfarenhet av att hantera komplicerade arbetsrättsliga situationer och kan erbjuda effektiv och praktisk arbetsrättslig rådgivning. Vi företräder såväl anställda som arbetsgivare.

Vi erbjuder rådgivning kring tvångsvård av barn och unga och åtar oss uppdrag som ställföreträdare och offentligt biträde i mål om LVU, LPT, LVM och LRV.

Vill du förändra din och ditt barns situation till det bättre? LEBER hjälper dig med rådgivning och biträde rörande vårdnad, boende, umgänge och olovligt bortförande av barn till annat land.

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i asyl- och förvarsärenden och uppdrag som ombud i anknytningsärenden men erbjuder även rådgivning och biträde om du behöver hjälp med att stoppa en utvisning.

MEDARBETARE

JESSICA CARVALHO ÅSTRÖM
Biträdande jurist

KONTAKTA OSS

Juridiska tjänster tar ofta avstamp i det personliga mötet mellan jurist och klient. Det kan härav vara svårt att på förhand veta vilken jurist eller advokat man ska vända sig till med den situation som man behöver hjälp med.

Leber Advokatbyrå erbjuder med anledning härav ett förutsättningslöst personligt samtal om 15 minuter med någon av våra advokater eller jurister. Denna kostnadsfria konsultation är främst riktad till dig som behöver vägledning i en juridisk fråga eller är osäker på hur du ska inleda ditt ärende.

Du är välkommen att ringa till oss på helgfria vardagar mellan kl. 08:30 – 17:00.

Det går även bra att ställa dina frågor direkt via kontaktformuläret eller maila dem till oss så kontaktar vi dig så snart som möjligt, vanligtvis samma dag.

Denna hemsidan skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy samt dess Användarvillkor tillämpas.
KONSUMENTTVISTNÄMNDEN

Den 11 januari 2016 inrättades Konsumenttvistnämnden hos Advokatsamfundet. Konsumenttvistnämnden ger dig som konsument möjligheten att få arvodestvister och ekonomiska krav som du som konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå prövade i nämnden. Med konsument i detta sammanhang avses fysisk person, som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet. En förutsättning för att konsumenttvistnämnden ska pröva din framställan är att du först har kontaktat ansvarig advokat eller jurist vid advokatbyrån för att försöka nå en lösning.

Mer information om konsumenttvistnämnden finns på advokatsamfundets hemsida
www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

LEBER Advokatbyrå