VÅRDNAD, BOENDE & UMGÄNGE

Söker du en advokat eller jurist i Stockholm, Norrtälje eller Nyköping som är specialiserad inom vårdnad, barns boende eller umgänge?

Vid en separation är det vanligt att man som förälder ställs inför flera svåra beslut rörande ens barn, vissa frågor mer akuta och komplicerade än andra. Ofta kan det vara klokt att i ett tidigt skede diskutera frågor kring vårdnad, boende och umgänge med en advokat eller jurist. Eftersom frågor rörande ens barn är känsliga och särskilt betydelsefulla är det viktigt att du företräds av någon som förstår din och ditt barns situation och som du känner förtroende för.

Vad kostar en vårdnadstvist? I de allra flesta fall finns det möjlighet att få ersättning för kostnaderna för en advokat eller jurist via hemförsäkringen. De stora försäkringsbolagen har ett rättskydd som en del i hemförsäkringen. Rättsskyddet täcker vanligtvis ca 75 - 80 procent av advokatkostnaderna. Saknar du möjlighet till rättsskydd finns det under vissa förutsättningar möjlighet att bli beviljad rättshjälp. Om du beviljas rättshjälp står staten för den större delen av dina advokatkostnader, du betalar då endast mellan 2 – 40 procent av dina juridiska kostnader.

LEBER har långvarig erfarenhet av att företräda föräldrar som ombud i tvister rörande vårdnad, boende och umgänge. Vi arbetar utifrån ett lösningsorienterat arbetssätt som alltid utgår ifrån klienten och barnets bästa. Oavsett om du står inför en separation och har frågor och funderingar i anledning av detta eller om du redan befinner dig i en tvist rörande vårdnad, boende eller umgänge så erbjuder vi kostnadsfri rådgivning. Vi hjälper självklart till att utforska möjligheterna för dig att erhålla finansiering, antingen via din hemförsäkring eller genom rättshjälp. LEBER har kontor i Stockholm, Norrtälje och Nyköping. Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

KONTAKTA OSS

Juridiska tjänster tar ofta avstamp i det personliga mötet mellan jurist och klient. Det kan härav vara svårt att på förhand veta vilken jurist eller advokat man ska vända sig till med den situation som man behöver hjälp med.

Leber Advokatbyrå erbjuder med anledning härav ett förutsättningslöst personligt samtal om 15 minuter med någon av våra advokater eller jurister. Denna kostnadsfria konsultation är främst riktad till dig som behöver vägledning i en juridisk fråga eller är osäker på hur du ska inleda ditt ärende.

Du är välkommen att ringa till oss på helgfria vardagar mellan kl. 08:30 – 17:00.

Det går även bra att ställa dina frågor direkt via kontaktformuläret eller maila dem till oss så kontaktar vi dig så snart som möjligt, vanligtvis samma dag.

Denna hemsidan skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy samt dess Användarvillkor tillämpas.
KONSUMENTTVISTNÄMNDEN

Den 11 januari 2016 inrättades Konsumenttvistnämnden hos Advokatsamfundet. Konsumenttvistnämnden ger dig som konsument möjligheten att få arvodestvister och ekonomiska krav som du som konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå prövade i nämnden. Med konsument i detta sammanhang avses fysisk person, som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet. En förutsättning för att konsumenttvistnämnden ska pröva din framställan är att du först har kontaktat ansvarig advokat eller jurist vid advokatbyrån för att försöka nå en lösning.

Mer information om konsumenttvistnämnden finns på advokatsamfundets hemsida
www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

LEBER Advokatbyrå