TVÅNGSVÅRD

LEBER har mångårig erfarenhet av att företräda privatpersoner i tvångsomhändertaganden som sker med stöd av LVU, LVM, LPT och LRV. Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde och ställföreträdare för barn. Som utgångspunkt ska insatser som aktualiseras vid vårdbehov ges i frivilliga former. Det är först när det saknas förutsättningar att bedriva vård på frivillig väg som tvångsvård aktualiseras.

LEBER erbjuder kostnadsfri rådgivning för dig som behöver hjälp eller har frågor kring olika former av tvångsvård.

Har socialtjänsten omhändertagit ditt barn?

I så fall är det viktigt att du i ett så tidigt skede som möjligt får råd och hjälp av en advokat eller jurist som har förståelse för den svåra situation som du och ditt barn befinner er i. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi på bästa möjliga sätt kan hjälpa till.

Hur får jag tillbaka mitt barn som omhändertagits av socialtjänsten?

Som vårdnadshavare kan du när som helst begära att vården ska upphöra genom att lämna in en hemtagningsbegäran till socialtjänsten, som då är skyldiga att utreda möjligheten att vården ska upphöra. För att vinna framgång med en sådan begäran måste dock flera förutsättningar vara uppfyllda. Därför är det klokt att få råd av en advokat eller jurist med erfarenhet av LVU innan du begär hemtagning.

KONTAKTA OSS

Juridiska tjänster tar ofta avstamp i det personliga mötet mellan jurist och klient. Det kan härav vara svårt att på förhand veta vilken jurist eller advokat man ska vända sig till med den situation som man behöver hjälp med.

Leber Advokatbyrå erbjuder med anledning härav ett förutsättningslöst personligt samtal om 15 minuter med någon av våra advokater eller jurister. Denna kostnadsfria konsultation är främst riktad till dig som behöver vägledning i en juridisk fråga eller är osäker på hur du ska inleda ditt ärende.

Du är välkommen att ringa till oss på helgfria vardagar mellan kl. 08:30 – 17:00.

Det går även bra att ställa dina frågor direkt via kontaktformuläret eller maila dem till oss så kontaktar vi dig så snart som möjligt, vanligtvis samma dag.

Denna hemsidan skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy samt dess Användarvillkor tillämpas.
KONSUMENTTVISTNÄMNDEN

Den 11 januari 2016 inrättades Konsumenttvistnämnden hos Advokatsamfundet. Konsumenttvistnämnden ger dig som konsument möjligheten att få arvodestvister och ekonomiska krav som du som konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå prövade i nämnden. Med konsument i detta sammanhang avses fysisk person, som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet. En förutsättning för att konsumenttvistnämnden ska pröva din framställan är att du först har kontaktat ansvarig advokat eller jurist vid advokatbyrån för att försöka nå en lösning.

Mer information om konsumenttvistnämnden finns på advokatsamfundets hemsida
www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

LEBER Advokatbyrå