BROTTMÅL

MISSTÄNKT FÖR BROTT?

I så fall behöver du en försvarsadvokat, någon som står på din sida och vars enda uppgift är att tillvarata dina intressen. I många fall har du rätt till en offentlig försvarare, utsedd av tingsrätten.

Får jag själv välja försvarsadvokat?
Ja, du har rätt att själv begära den advokat eller den advokatbyrå som du vill ska företräda dig.

Hur gör jag för att välja försvarsadvokat?
Det gör du genom att informera polis eller åklagare, skriftligen eller muntligen. Om du inte gör ett aktivt val kommer tingsrätten att utse en offentlig försvarare.

Kan jag byta försvarsadvokat?
Ja, i många fall har den som är missnöjd med sin offentliga försvarare rätt att byta försvarare, under förutsättning att bytesbegäran är motiverad.

Måste jag ha en försvarsadvokat?
Om du har blivit kallad till polisförhör rekommenderar vi alltid att du diskuterar igenom ditt ärende med en försvarsadvokat innan det första förhöret. Som misstänkt befinner du dig i en utsatt situation och det är därför viktigt att du har en försvarsadvokat som du litar på vid din sida redan vid det första förhöret.

Vad kostar en försvarsadvokat?
En offentlig försvarare bekostas av staten. Om du döms för brott kan du däremot komma att behöva återbetala hela eller delar av försvararkostnaderna till staten. Ifall du är misstänkt för mindre allvarlig brottslighet, som endast kan leda till böter, har du i regel inte rätt till en offentlig försvarare. I så fall har du möjlighet att anlita en privat försvarare.

LEBER åtar sig uppdrag som offentlig och privat försvarare och har kontor i Stockholm, Norrtälje och Nyköping. Vi åtar oss även uppdrag i övriga delar av landet. För oss är det viktigt att i ett tidigt skede, tillsammans med klienten, lägga upp ett effektivt och solitt försvar. Därför erbjuder vi kostnadsfri rådgivning för dig som är misstänkt för brott. Kontakta oss om du har frågor kring brottmål eller är i behov av en försvarsadvokat så berättar vi mer om hur vi på bästa sätt kan hjälpa dig.

UTSATT FÖR BROTT?

I många fall kan du få stöd under rättsprocessen i form av ett målsägandebiträde, en advokat eller en jurist, som har till uppgift att stötta och tillvarata dina intressen. En viktig del av målsägandebiträdets uppdrag är att begära skadestånd och tillse att du får upprättelse för den kränkning och det lidande som brottet inneburit. Du har rätt att själv välja ditt målsägandebiträde när du har gjort en polisanmälan, genom att informera polis eller åklagare om vilken advokat eller vilken advokatbyrå som du vill bli företrädd av.

Vad kostar ett målsägandebiträde?
Ett målsägandebiträde kostar dig inte någonting, det bekostas av staten.

LEBER åtar sig uppdrag som målsägandebiträde i Stockholm, Norrtälje och Nyköping men även i övriga delar av landet. Om du har blivit utsatt för brott kan du alltid vända dig till oss för kostnadsfri rådgivning. Hör av dig till oss om du behöver råd och stöd som brottsutsatt så hjälper vi dig.

KONTAKTA OSS

Juridiska tjänster tar ofta avstamp i det personliga mötet mellan jurist och klient. Det kan härav vara svårt att på förhand veta vilken jurist eller advokat man ska vända sig till med den situation som man behöver hjälp med.

Leber Advokatbyrå erbjuder med anledning härav ett förutsättningslöst personligt samtal om 15 minuter med någon av våra advokater eller jurister. Denna kostnadsfria konsultation är främst riktad till dig som behöver vägledning i en juridisk fråga eller är osäker på hur du ska inleda ditt ärende.

Du är välkommen att ringa till oss på helgfria vardagar mellan kl. 08:30 – 17:00.

Det går även bra att ställa dina frågor direkt via kontaktformuläret eller maila dem till oss så kontaktar vi dig så snart som möjligt, vanligtvis samma dag.

Denna hemsidan skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy samt dess Användarvillkor tillämpas.
KONSUMENTTVISTNÄMNDEN

Den 11 januari 2016 inrättades Konsumenttvistnämnden hos Advokatsamfundet. Konsumenttvistnämnden ger dig som konsument möjligheten att få arvodestvister och ekonomiska krav som du som konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå prövade i nämnden. Med konsument i detta sammanhang avses fysisk person, som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet. En förutsättning för att konsumenttvistnämnden ska pröva din framställan är att du först har kontaktat ansvarig advokat eller jurist vid advokatbyrån för att försöka nå en lösning.

Mer information om konsumenttvistnämnden finns på advokatsamfundets hemsida
www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

LEBER Advokatbyrå