FASTIGHETS- & ENTREPRENADRÄTT

Entreprenadrätt

Vid utförande av en entreprenad och i samband med en fastighetstransaktion kan det uppstå en mängd komplexa juridiska frågor och avtalsrelationer mellan entreprenör och beställare. Entreprenadrätten regleras i viss mån genom generell lagstiftning men i huvudsak genom standardavtal inom branschen så som AB 04, ABT 06 och ABS 09. Dessa standardiserade avtal reglerar huvudparten av förhållandena mellan beställare och entreprenör. Men det är som oftast att rekommendera att komplettera standardavtal med ett individuellt utformat entreprenadavtal. Rådgivning och biträde inom entreprenaddrift innefattar inte enbart krav hög kunskap inom entreprenadrättslig juridik utan även teknisk förståelse. LEBER har särskild kompetens inom både fastighets- och entreprenadrätt och biträder entreprenörer och beställare i samband med tvister i såväl domstol som skiljenämnd.  Vi bistår även med hjälp att upprätta skräddasydda avtal för just ditt projekt. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa till.

Fastighetsrätt

LEBER erbjuder rådgivning och biträde vid tvister rörande bland annat köp av fastighet, bostadsrätt, hyresrätter och andra nyttjanderätter. Det kan exempelvis gälla en tvist om fel i en fastighet eller bostad som du sålt eller köpt. Efter det att man köpt en fastighet upptäcks ibland oväntade brister eller fel. Om skicket på fastigheten inte stämmer överens med vad parterna avtalat om vid överlåtelsen föreligger det i regel fel i fastigheten. Möjligheterna att kräva ansvar hos säljaren varierar med typen av fel. LEBER är såväl köpare som säljare behjälpliga med att hitta rätt i frågor rörande brister och fel samt bistå med biträde vid eventuella krav gentemot motparten. Välkommen att kontakta oss vid fastighetsrättsliga frågor.

KONTAKTA OSS

Juridiska tjänster tar ofta avstamp i det personliga mötet mellan jurist och klient. Det kan härav vara svårt att på förhand veta vilken jurist eller advokat man ska vända sig till med den situation som man behöver hjälp med.

Leber Advokatbyrå erbjuder med anledning härav ett förutsättningslöst personligt samtal om 15 minuter med någon av våra advokater eller jurister. Denna kostnadsfria konsultation är främst riktad till dig som behöver vägledning i en juridisk fråga eller är osäker på hur du ska inleda ditt ärende.

Du är välkommen att ringa till oss på helgfria vardagar mellan kl. 08:30 – 17:00.

Det går även bra att ställa dina frågor direkt via kontaktformuläret eller maila dem till oss så kontaktar vi dig så snart som möjligt, vanligtvis samma dag.

Denna hemsidan skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy samt dess Användarvillkor tillämpas.
KONSUMENTTVISTNÄMNDEN

Den 11 januari 2016 inrättades Konsumenttvistnämnden hos Advokatsamfundet. Konsumenttvistnämnden ger dig som konsument möjligheten att få arvodestvister och ekonomiska krav som du som konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå prövade i nämnden. Med konsument i detta sammanhang avses fysisk person, som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet. En förutsättning för att konsumenttvistnämnden ska pröva din framställan är att du först har kontaktat ansvarig advokat eller jurist vid advokatbyrån för att försöka nå en lösning.

Mer information om konsumenttvistnämnden finns på advokatsamfundets hemsida
www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

LEBER Advokatbyrå