VERKSAMHETSOMRÅDEN

LEBER har erfarenhet av att hantera komplicerade arbetsrättsliga situationer och kan erbjuda effektiv och praktisk arbetsrättslig rådgivning. Vi företräder såväl anställda som arbetsgivare.

Inom området ekonomisk familjerätt ryms frågor angående de ekonomiska förhållanden som aktualiseras i samband med dödsfall eller separation såsom arvsfrågor, bouppteckning, samboavtal, äktenskapsförord och bodelningsfrågor.

Att få ett krav riktat mot sig eller ha ett krav på någon kan för många upplevas som svårhanterligt och obekvämt. Hos oss strävar vi efter att finna den bästa lösningen på varje tvist och har erfarenhet att driva tvistemålsprocesser i domstol och skiljeförfarande.

Misstänkt eller utsatt för brott? LEBER står på din sida och värnar om dina rättigheter. Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Vid utförandet av en entreprenad och i samband med köp av fasighet kan det uppstå en mängd juridiska frågor. LEBER biträder klienter vid fastighetsköp, under pågående entreprenad samt vid eventuell tvist.

Vi erbjuder rådgivning kring tvångsvård av barn och unga och åtar oss uppdrag som ställföreträdare och offentligt biträde i mål om LVU, LPT, LVM och LRV.

Vill du förändra din och ditt barns situation till det bättre? LEBER hjälper dig med rådgivning och biträde rörande vårdnad, boende, umgänge och olovligt bortförande av barn till annat land.

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i asyl- och förvarsärenden och uppdrag som ombud i anknytningsärenden men erbjuder även rådgivning och biträde om du behöver hjälp med att stoppa en utvisning.

KONTAKTA OSS

Juridiska tjänster tar ofta avstamp i det personliga mötet mellan jurist och klient. Det kan härav vara svårt att på förhand veta vilken jurist eller advokat man ska vända sig till med den situation som man behöver hjälp med.

Leber Advokatbyrå erbjuder med anledning härav ett förutsättningslöst personligt samtal om 15 minuter med någon av våra advokater eller jurister. Denna kostnadsfria konsultation är främst riktad till dig som behöver vägledning i en juridisk fråga eller är osäker på hur du ska inleda ditt ärende.

Du är välkommen att ringa till oss på helgfria vardagar mellan kl. 08:30 – 17:00.

Det går även bra att ställa dina frågor direkt via kontaktformuläret eller maila dem till oss så kontaktar vi dig så snart som möjligt, vanligtvis samma dag.

Denna hemsidan skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy samt dess Användarvillkor tillämpas.
KONSUMENTTVISTNÄMNDEN

Den 11 januari 2016 inrättades Konsumenttvistnämnden hos Advokatsamfundet. Konsumenttvistnämnden ger dig som konsument möjligheten att få arvodestvister och ekonomiska krav som du som konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå prövade i nämnden. Med konsument i detta sammanhang avses fysisk person, som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet. En förutsättning för att konsumenttvistnämnden ska pröva din framställan är att du först har kontaktat ansvarig advokat eller jurist vid advokatbyrån för att försöka nå en lösning.

Mer information om konsumenttvistnämnden finns på advokatsamfundets hemsida
www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

LEBER Advokatbyrå